biçilmek

nsz biçmek 的被动态: Düşman ordusu biçildi. 敌军已被赶尽杀绝。Dört elbise birden biçildi. 这4件衣服是一次裁成的。Ekin biçildi. 庄稼已经收割了。Emekli aylığı olarak devletçe biçilen para yeter değil. 国家拨的钱不足以支付退休金。Ekmeden biçilmez. 成́ 没有耕耘就没有收获。
◇ biçilmiş kaftan 十分合适, 很适合: Bu iş onun için biçilmiş kaftandır. 这项工作对他很合适。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

  • biçilmek — nsz Biçme işine konu olmak Zırhlı otomobilin mitralyözü tarafından biçilir biçilmez bilincini yitiriyor. A. İlhan Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller biçilmiş kaftan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • biçilme — is. Biçilmek işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tomruk — is., ğu 1) Ağacın kesilerek silindir biçimine getirilmiş gövdesi 2) İşlenmek veya biçilmek için hazırlanmış taş kütlesi Mermer tomruğu. 3) Ayak ve ellere geçirilip bağlanan iki parça kütükten meydana gelen işkence aleti 4) esk. Tutukevi Birleşik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • takdir olunmak — 1) beğenilmek 2) değeri, önemi, gereği anlaşılmak 3) değeri biçilmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • takdîr edilmek — 1. değerlendirilmek. 2. beğenilmek. 3. değer biçilmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • irpelmek — bıçkı ile biçilmek, bo2ulmak I, 244 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • utamak — yapraklarını, başağını kesrnek, ekin biçilmek, budamak III, 250, 251 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.